Zomerdrives 2021 Bridge

Zomerdrives in Denksportcentrum Noord

Speelmomenten:

  • dinsdagmiddag 13.30 uur (vanaf 13 juli 2021), aanmelden per mail alice.jonker@kpnmail.nl, tot 10.00 uur dinsdagochtend, kosten € 5,00 per paar;
  • woensdagmiddag 13.30 uur (vanaf 16 juni 2021), aanmelden per mail woensdagzomer@gmail.com of telefonisch 06-83354756, kosten € 4,50 per paar;
  • donderdagavond 19.30 uur (vanaf 15 juli 2021), aanmelden per mail alice.jonker@kpnmail.nl, tot 16.00 uur donderdagmiddag, kosten € 5,00 per paar.

U dient uiterlijk 10 minuten vóór aanvang aanwezig te zijn, vanaf een half uur vóór aanvang bent u welkom.

Je mag je aanmelden zonder partner; indien mogelijk koppelen we je dan aan een andere partner.

Alle speelmomenten staan open voor alle bridgers. Als je geen NBB-lid bent betaal je niets extra. Er zijn leuke prijzen te winnen. Voor een hapje wordt ook gezorgd.

Corona is de wereld nog niet uit. Dus we blijven voorlopig bridgen op 1,5 meter afstand, met aangepaste tafels, looproutes, etc. Dit betekent dat er een maximum is voor wat betreft het aantal deelnemers, namelijk 22 paren.

Van alle bridgers verwachten we dat de bekende, geldende coronavoorschriften in acht worden genomen. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht. Zo nodig zal de wedstrijdleider betrokkenen aanspreken op het naleven van de regels zodat iedereen veilig kan bridgen in ons denksportcentrum.

Graag tot ziens op de zomerdrives!

 

Opfriscursussen voor bridgers begin juli

De Apeldoornse Bridge Federatie organiseert opfriscursussen voor bridgers die tijdens de corona-tijd niet of nauwelijks hebben gespeeld, noch thuis, noch online. Valt u daar ook onder en zou u het fijn vinden om in 3 lessen uw basiskennis weer op te frissen? Meldt u zich dan aan voor een van onze twee opfriscursussen.
Onze docent Petra Stiphout zal de volgende onderwerpen behandelen:

  1. Openingen en de antwoorden daarop. Ook de volgbiedingen op de 1-openingen worden onder handen genomen.
  2. De sterke en zwakke 2- en 3-openingen en de antwoorden daarop. Ook hier worden de volgbiedingen op deze openingen behandeld.
  3. Speelplannen maken voor SA en troef spel, met daarbij de uitkomstafspraken en hoe aan/af te signaleren.

De cursus loopt van dinsdag 6 juli tot en met donderdag 8 juli telkens aanvang 19.30 uur, Denksportcentrum Noord, Sleutelbloemstraat 22 (ingang achterzijde), 7322 AG Apeldoorn.

Op de website van de ABF (www.bridgeninapeldoorn.nl) treft u de cursusdetails aan. U kunt zich via de website aanmelden.

De kosten zijn € 29 per persoon (voor de drie lessen). U kunt zich met of zonder speelpartner inschrijven. Indien u samen inschrijft, ontvangt u korting en betaalt u slechts € 50 samen. Mocht u een les verhinderd zijn, dan kunt u in overleg met de docent de andere les(sen) op een van de andere les-data inhalen.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de dan (nog) geldende coronaregels.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Het bestuur van de Apeldoornse Bridge Federatie

Zomerdrives

Eindelijk is het weer mogelijk om met een grote groep samen te spelen! Nog wel op anderhalve meter afstand; daar is de inrichting in het denksportcentrum op aangepast.

Iedere woensdagmiddag organiseren wij, voor iedereen die zin heeft om weer in een groep te bridgen, zomerdrives met het onvolprezen fruitbuffet.

Omdat dit een bijzondere tijd is vragen we een zo laag mogelijke bijdrage van € 2,25 per persoon, inclusief het fruitbuffet. Aanvangstijd is half twee.

In verband met het buffet willen we wel graag weten hoeveel personen we kunnen verwachten.
Aanmelden: woensdagzomer@gmail.com of 06-83354756.

Ook zonder partner kunt u zich aanmelden.