Opfriscursussen voor bridgers begin juli

De Apeldoornse Bridge Federatie organiseert opfriscursussen voor bridgers die tijdens de corona-tijd niet of nauwelijks hebben gespeeld, noch thuis, noch online. Valt u daar ook onder en zou u het fijn vinden om in 3 lessen uw basiskennis weer op te frissen? Meldt u zich dan aan voor een van onze twee opfriscursussen.
Onze docent Petra Stiphout zal de volgende onderwerpen behandelen:

  1. Openingen en de antwoorden daarop. Ook de volgbiedingen op de 1-openingen worden onder handen genomen.
  2. De sterke en zwakke 2- en 3-openingen en de antwoorden daarop. Ook hier worden de volgbiedingen op deze openingen behandeld.
  3. Speelplannen maken voor SA en troef spel, met daarbij de uitkomstafspraken en hoe aan/af te signaleren.

De cursus loopt van dinsdag 6 juli tot en met donderdag 8 juli telkens aanvang 19.30 uur, Denksportcentrum Noord, Sleutelbloemstraat 22 (ingang achterzijde), 7322 AG Apeldoorn.

Op de website van de ABF (www.bridgeninapeldoorn.nl) treft u de cursusdetails aan. U kunt zich via de website aanmelden.

De kosten zijn € 29 per persoon (voor de drie lessen). U kunt zich met of zonder speelpartner inschrijven. Indien u samen inschrijft, ontvangt u korting en betaalt u slechts € 50 samen. Mocht u een les verhinderd zijn, dan kunt u in overleg met de docent de andere les(sen) op een van de andere les-data inhalen.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de dan (nog) geldende coronaregels.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Het bestuur van de Apeldoornse Bridge Federatie

Plaats een reactie