Opfriscursussen voor bridgers eind juni en begin juli

De Apeldoornse Bridge Federatie organiseert opfriscursussen voor bridgers die tijdens de corona-tijd niet of nauwelijks hebben gespeeld, noch thuis, noch online. Valt u daar ook onder en zou u het fijn vinden om in 3 lessen uw basiskennis weer op te frissen? Meldt u zich dan aan voor een van onze twee opfriscursussen.
Onze docent Petra Stiphout zal de volgende onderwerpen behandelen:

  1. Openingen en de antwoorden daarop. Ook de volgbiedingen op de 1-openingen worden onder handen genomen.
  2. De sterke en zwakke 2- en 3-openingen en de antwoorden daarop. Ook hier worden de volgbiedingen op deze openingen behandeld.
  3. Speelplannen maken voor SA en troef spel, met daarbij de uitkomstafspraken en hoe aan/af te signaleren.

De eerste cursus loopt van dinsdag 29 juni tot en met donderdag 1 juli en de tweede cursus is van dinsdag 6 juli tot en met donderdag 8 juli telkens aanvang 19:30, Denksportcentrum Noord, Sleutelbloemstraat 22 (ingang achterzijde), 7322 AG Apeldoorn.

Op de website van de ABF (www.bridgeninapeldoorn.nl ) treft u de cursusdetails aan. U kunt zich via de website aanmelden.

De kosten zijn € 29 per persoon (voor de 3 lessen). U kunt zich met of zonder speelpartner inschrijven. Indien u samen inschrijft, ontvangt u korting en betaalt u slechts €50 samen. Mocht u een les verhinderd zijn, dan kunt u in overleg met de docent de andere les(sen) op een van de andere les-data inhalen.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de dan (nog) geldende coronaregels.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Het bestuur van de Apeldoornse Bridge Federatie

Het Sportieve Brein: bridgecursus voor 60+

De Apeldoornse Bridge Federatie en Gemeente Apeldoorn hebben de handen ineengeslagen om de Apeldoornse 60-plusser in beweging te brengen. Met de cursus Het Sportieve Brein leren deelnemers in korte tijd bridgen en komen zij in contact met leeftijdsgenoten.

De cursus wordt gesubsidieerd door de Gemeente Apeldoorn. Het eigen aandeel in de kosten bedraagt € 30 per persoon. De cursus begint na de zomer. Meer weten? Bijvoorbeeld hoelang de cursus duurt, hoe moeilijk de lesstof is, of je ervoor in aanmerking komt, etc.? Stuur dan een mail naar: actie@bridgeninapeldoorn.nl.

De cursussen starten half september. Voor meer informatie, zie Seniorenproject Het Sportieve Brein

inschrijfformulier | Facebookpagina ABF

Tussen de Jaren Drives

De Apeldoornse Bridge Federatie (ABF) organiseert in de laatste week van december de “Tussen de Jaren Drives”:

  • donderdagavond 27 december en vrijdagavond 28 december in Denksportcentrum Noord, Sleutelbloemstraat 22, Apeldoorn, aanvang 19.30 uur.
  • zondagmiddag 30 december in Denksportcentrum Apeldoorn aan de Dubbelbeek in Apeldoorn, aanvang 13.30 uur.

Er is een leuke prijzentafel!

Aanmelding bij voorkeur via bridgeninapeldoorn.nl

Kosten: 6,50 euro per paar. Voor nadere informatie kunt u bellen met Ria of Dick Visser 055-5417609