Doneert u ook voor een warme trui?

warme truiBeste leden van Damclub Apeldoorn, De Oefenclub, Klaver Vier en Schaakstad Apeldoorn, we doen een beroep op u!

Het gebruik van het denksportcentrum willen we comfortabeler maken, maar ook betaalbaar houden. Hiervoor is een warme trui nodig. Met het isoleren van het plafond kunnen we een grote stap maken. Voor de realisatie is een investering van minimaal € 2.000 vereist. Halen we meer geld op, dan kunnen we nog beter gaan isoleren en een nog meer comfort realiseren.

Doneren kan door een bedrag over te maken op rekening:
NL75 RABO 0188 238 263 ten name van Denksportvereniging Apeldoorn Noord onder vermelding van “Warme Trui”.

Wilt u meer informatie, bel mij gerust.
Michel van Proosdij, 06–1092 0197

Denksportvereniging Apeldoorn Noord

Veilig denksporten in coronatijd

Beste denksporters,

Er kan weer zonder opgelegde beperkingen gebuikgemaakt worden van ons denksport­centrum. Om een ieder een zo groot mogelijk gevoel van veiligheid te geven, wel graag de basisregels in acht blijven nemen, zoals de hygiëne regels en het houden van afstand.

Belangrijk blijft ook voldoende ventilatie. De luchtkwaliteit wordt continu gemonitord middels een CO2-meter. Zolang de CO2-waarde onder de 1200 ppm* blijft, is de luchtkwaliteit goed. Dreigt de waarde boven de 1200 ppm te komen, dan moet meer worden geventileerd: ventilator stand omhoog en/of meer ramen open.

Financiële situatie

Dankzij de…

➔ Lees verder in de nieuwsbrief van DVAN (pdf)


 * parts per million