September actie voor alle leden van de ABF-bridgeclubs

Binnenkort start de Apeldoornse Bridge Federatie met een eigen opleidingstak: ABF Bridge Opleidingen. De opleidingen worden gegeven door onze hoofddocente Petra Stiphout.

ABF Bridge Opleidingen start op dinsdag 3 november 2020 om 19.30 uur met de basiscursus bridge. We gebruiken het nieuwste cursusmateriaal: Start met bridge deel 1. De cursus duurt 12 weken en kost € 95. Er kunnen zich maximaal 24 deelnemers inschrijven.

De cursus wordt gegeven in Denksportcentrum Noord aan de Sleutelbloemstraat 22A te Apeldoorn en is “corona-proof”.

» Lees verder…September actie voor alle leden van de ABF-bridgeclubs

Algemene ledenvergadering DVAN

DVAN

Maandag 15 april heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering van DVAN plaats. Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda.
 2. Mededelingen:
  – positie ledenraad
  – status De Oefenclub
  – status Damclub Apeldoorn
  – zomerbridge
  – cursusaanbod
 3. Verslag vorige vergadering (bijgevoegd).
 4. Vaststellen exploitatie en begroting (stukken worden gepresenteerd ter vergadering).
 5. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie (verslag bijgevoegd).
 6. Samenstelling Bestuur:
  – Michel van Proosdij, voorzitter
  – Arnold Dullaart, penningmeester
  – Ed van der Meulen
  – Nanny van Dijk, secretaris, aftredend.

  Kandidaat bestuursleden
  – Willem Nauwjoks
  – Yvonne Ponsen
 7. Rondvraag en sluiting

Bestuur DVAN april 2019

Nieuwe toiletgroep een feit

Dames

Al vrijwel vanaf de start van ons denksportcentrum is erover gedelibereerd, gewikt en gewogen: extra toiletten in de vorm van een uitbreiding van de bestaande toiletgroep of een geheel nieuwe toiletgroep. Uiteindelijk werd besloten voor het laatste, waarbij het beperkte budget in combinatie met hoge offertebedragen noopten tot veel doe-het-zelf werk.

Hierbij een (onvolledig) beeldverslag:

Dames