Opfriscursussen voor bridgers eind juni en begin juli

De Apeldoornse Bridge Federatie organiseert opfriscursussen voor bridgers die tijdens de corona-tijd niet of nauwelijks hebben gespeeld, noch thuis, noch online. Valt u daar ook onder en zou u het fijn vinden om in 3 lessen uw basiskennis weer op te frissen? Meldt u zich dan aan voor een van onze twee opfriscursussen.
Onze docent Petra Stiphout zal de volgende onderwerpen behandelen:

  1. Openingen en de antwoorden daarop. Ook de volgbiedingen op de 1-openingen worden onder handen genomen.
  2. De sterke en zwakke 2- en 3-openingen en de antwoorden daarop. Ook hier worden de volgbiedingen op deze openingen behandeld.
  3. Speelplannen maken voor SA en troef spel, met daarbij de uitkomstafspraken en hoe aan/af te signaleren.

De eerste cursus loopt van dinsdag 29 juni tot en met donderdag 1 juli en de tweede cursus is van dinsdag 6 juli tot en met donderdag 8 juli telkens aanvang 19:30, Denksportcentrum Noord, Sleutelbloemstraat 22 (ingang achterzijde), 7322 AG Apeldoorn.

Op de website van de ABF (www.bridgeninapeldoorn.nl ) treft u de cursusdetails aan. U kunt zich via de website aanmelden.

De kosten zijn € 29 per persoon (voor de 3 lessen). U kunt zich met of zonder speelpartner inschrijven. Indien u samen inschrijft, ontvangt u korting en betaalt u slechts €50 samen. Mocht u een les verhinderd zijn, dan kunt u in overleg met de docent de andere les(sen) op een van de andere les-data inhalen.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de dan (nog) geldende coronaregels.

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Het bestuur van de Apeldoornse Bridge Federatie

Zomerdrives

Eindelijk is het weer mogelijk om met een grote groep samen te spelen! Nog wel op anderhalve meter afstand; daar is de inrichting in het denksportcentrum op aangepast.

Iedere woensdagmiddag organiseren wij, voor iedereen die zin heeft om weer in een groep te bridgen, zomerdrives met het onvolprezen fruitbuffet.

Omdat dit een bijzondere tijd is vragen we een zo laag mogelijke bijdrage van € 2,25 per persoon, inclusief het fruitbuffet. Aanvangstijd is half twee.

In verband met het buffet willen we wel graag weten hoeveel personen we kunnen verwachten.
Aanmelden: woensdagzomer@gmail.com of 06-83354756.

Ook zonder partner kunt u zich aanmelden.