Denksportvereniging Apeldoorn Noord (DVAN), in juli 2014 opgericht, bestaat uit alle leden van de deelnemende clubs: Klaver Vier, De Oefenclub, Damclub Apeldoorn en Schaakstad Apeldoorn. Om de maandelijkse huur van het denksportcentrum te bekostigen, betalen deze clubs uit hun contributie een bijdrage per speelmoment per lid aan DVAN.

Het bestuur van DVAN houdt zich in de eerste plaats bezig met het onderhoud van het gebouw en de werking van alle apparatuur. Voor de toetsing van het financiële beleid is er een kascommissie, samengesteld uit leden van de deelnemende verenigingen.

Naast het bestuur is er ook een barcoördinator, die wekelijks zorgt voor de aanvulling van de voorraad. De barmedewerkers zijn evenals de barcoördinator, allen vrijwilligers.

 

DVANContactformulierContactgegevensDocumenten