Denksportvereniging Apeldoorn Noord (DVAN) is in juli 2014 opgericht en bestaat uit de deelnemende clubs en vaste gebruikers van het denksport­centrum: Klaver Vier, De Oefenclub, Damclub Apeldoorn en Schaakstad Apeldoorn. De maandelijkse huur van het denksport­centrum wordt op twee manieren bekostigd:

  • door de clubs die uit hun contributie een bijdrage per speelmoment per lid betalen;
  • door de baromzet gegenereerd door alle vaste en incidentele gebruikers van het denksportcentrum.

Het bestuur van DVAN houdt zich in de eerste plaats bezig met het onderhoud van het gebouw en de werking van alle apparatuur. Voor de toetsing van het financiële beleid is er een kascommissie, samengesteld uit leden van de deelnemende verenigingen.

Naast het bestuur is er ook een barcoördinator, die wekelijks zorgt voor de aanvulling van de voorraad. De barmedewerkers zijn evenals de barcoördinator, allen vrijwilligers.

 

DVANContactformulierContactgegevensDocumenten